Bộ cắm sim kết nối điện thoại analog FWT-C800

FWT-C800 cắm sim di động GSM, đầu ra cắm được 2 điện thoại bàn analog, hỗ trợ 1 SIM

Call: 024.320.28299