Thiết bị cắm SIM GSM Synway UMG2000-64:

Bộ giao tiếp sim di động Synway UMG2000-64, cắm 64 SIM GSM đồng thời, kết nối với tổng đài ip

Call: 024.320.28299