Thiết bị cắm 8 sim Synway SMG4008

Gateway Synway SMG4008 cắm 8 sim đồng thời, kết nối với tổng đài ip, tính năng tự động chọn sim nhà mạng.

Call: 024.320.28299