Thiết bị cắm SIM Synway UMG2000-56

Synway UMG2000-56 cắm 56 sim đồng thời, kết nối tổng đài ip, hỗ trợ các mạng tại Việt Nam, chức năng hạn chế số phút, số tiền mỗi sim.

Call: 024.320.28299