GAU6 Míc đa hướng hội nghị hội thảo trực tuyến

Míc đa hướng hội nghị giá rẻ GAU6 có loa lớn, tích hợp sẵn 4 míc trên thân, thêm 2 míc mở rộng, sử dụng cho phòng họp lớn từ 6-20 người.

Call: 024.320.28299