Thiết bị cắm 4 sim di động Synway SMG4004

Bộ giao tiếp sim di động Synway SMG4004, kết nối tổng đài ip, tự động trỏ về máy lẻ khi gọi lỡ, tiết kiệm chi phí

Call: 024.320.28299