GWN7052 Router Wifi Cân bằng tải chuyên dụng

Thiết bị Router Wifi GWN7052 chuyên dùng của hãng Grandstream, với dung lượng người dùng từ 40-57 user, khả năng tối ưu hóa băng thông nhà mạng, với 1 WAN và 4 LAN Gigabite

Call: 024.320.28299