Thiết bị cắm 8 SIM 2G GSM VoIP GOIP8

Thiết bị gắn 8 SIM GSM đồng thời Goip8, băng tần và tần số: 2G 850Mhz / 900Mhz / 1850Mhz / 1900Mhz

Call: 024.320.28299