Thiết bị cắm 16 SIM di động Synway SMG4016

Bộ giao tiếp sim Synway SMG4016 cắm 16 sim đồng thời, kết nối với tổng đài ip.

Call: 024.320.28299