Bộ cắm 48 SIM Synway UMG2000-48

Thiết bị kết nối 48 Sim Synway UMG2000-48, cho phép mở rộng tối đa 64 SIM

Call: 024.320.28299