Thiết bị hội nghị PANASONIC KX-VC1300

Chi tiết Thiết bị hội nghị PANASONIC KX-VC1300, PANASONIC KX-VC1300, Kết nối trực tiếp 04 điểm, Hỗ trợ kết nối đa điểm: 16 điểm, Hỗ trợ kết nối trực tuyến thông qua giao thức VPN / NAT Panasonic / SIP

Call: 024.320.28299