Tổng đài Panasonic KX-HTS824 08 trung kế-16 máy nhánh

Tổng đài hỗn hợp Pana KX-HTS824 8 trung kế và 16 máy nhánh analog, tích hợp Modem, Wifi

Call: 024.320.28299