Thiết bị cắm 32 sim 2G 3G 4G Dinstar UC2000-VG-32T

Gateway cắm 32 SIM đồng thời Dinstar UC2000-VG-32T, băng tần: 2G GSM, 2.5G CDMA, 3G WCDMA, 4G LTE

Call: 024.320.28299