Dịch vụ sửa chữa điện thoại ip Yealink:

– Chuyên sửa chữa các loại điện thoại ip Yealink

– Các lỗi thường gặp trên điện thoại:

+ Lỗi handset tay cầm bị rè

+ Lỗi điện thoại nghe được chiều gọi đi, chiều gọi đến không được

+ Lỗi điện thoại nghe được chiều gọi đến, chiều gọi đi không được.

+ Lỗi hiện màn hình chờ Welcome Initializing… please wait

+ Lỗi màn hình không khởi động đc báo lỗi Initializing… please wait

+ Lỗi cắm dây mạng không nhận mạng

+ Lỗi nguồn PoE

+ Lỗi cắm điện vào nhưng đèn nguồn không sáng.

Các dòng điện thoại IP Yealink:

+ Điện thoại Yealink SIP-T19E2 và SIP-T19E2 P

+ Điện thoại Yealink SIP-T20P

+ Điện thoại Yealink SIP-T21P và SIP-T21P E2

+ Điện thoại Yealink SIP-T22P

+ Điện thoại Yealink SIP-T23P và SIP-T23G

+ Điện thoại Yealink SIP-T26P

+ Điện thoại Yealink SIP-T27P

+ Điện thoại Yealink SIP-T28P

+ Điện thoại Yealink SIP-T29G

+ Điện thoại Yealink SIP-T32G

+ Điện thoại Yealink SIP-T38G

+ Điện thoại Yealink SIP-T40P

+ Điện thoại Yealink SIP-T42G

+ Điện thoại Yealink SIP-T46G

+ Điện thoại Yealink SIP-T48G

+ Điện thoại Yealink SIP VP-T49G

+ Điện thoại Yealink VP530

+ Điện thoại Yealink CP860

+ Điện thoại Yealink VC400

+ Điện thoại Yealink VC120

+ Điện thoại Yealink VC110

+ Điện thoại Yealink W52P Base và W52H Base

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng kỹ thuật: 098.133.1020