Thiết bị cắm 16 SIM 2G GSM VoIP GOIP16

Bộ gateway giao tiếp SIM GOIP16, 16 SIM, băng tần sóng sử dụng 2G GSM

Call: 024.320.28299