Yeastar TA400 thiết bị gateway 4 cổng FXS

Bộ chuyển đổi gateway 4 cổng FXS Yeastar TA400, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, Thiết bị TA400 kết nối mọi tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA400 chuẩn SIP, IAX, 4 cổng FXS.

Call: 024.320.28299