Thiết bị gateway Grandstream GXW4224 24 FXS

Bộ chuyển đổi ATA Grandstream GXW4224 chuyển đổi từ ip ra 24 line điện thoại bàn analog, jack kết nối RJ11 và Jack 57JE

Call: 024.320.28299