Thiết bị gateway ATA Grandstream HT813

Thiết bị gateway Grandstream 1 cổng FXS, 1 cổng FXO, kết nối tổng đài ip.

Call: 024.320.28299