Thiết bị chuyển đổi Grandstream HT812 ra 2 fxs

Thiết bị ATA Grandstream HT812 chuyển đổi ip ra analog, bộ chuyển đổi gateway sử dụng cho nhà mạng VNPT, CMC, FPT, Viettel

Call: 024.320.28299