Yeastar TA800 thiết bị gateway 8 cổng FXS

Bộ chuyển đổi gateway 8 cổng FXS Yeastar TA800, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, TA800 kết nối mọi tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA800 chuẩn SIP, IAX, 8 cổng FXS, 1 WAN.

Call: 024.320.28299