Yeastar TA2400 thiết bị chuyển đổi gateway 24FXS

Bộ chuyển đổi gateway 24 cổng FXS Yeastar TA2400, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, Thiết bị TA2400 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA2400 chuẩn SIP, IAX, 24 ports FXS.

Call: 024.320.28299