Thiết bị gateway 4FXO 4FXS Synway SMG1008-4O4S

Bộ chuyển đổi Synway SMG1008-4O4S: 4 ports FXO, 4 ports FXS, kết nối tổng đài ip

Call: 024.320.28299