Gateway chuyển đổi 4FXO 4FXS Dinstar DAG1000- 4S4O

Bộ chuyển đổi Dinstar DAG1000- 4S4O chuẩn SIP, 4 FXS + 4 FXO, T.38 FAX kết nối tổng đài hoặc điện thoại bàn.

Call: 024.320.28299