Yeastar TA200 thiết bị chuyển đổi 2 cổng FXS

Bộ chuyển đổi 2 cổng FXS Yeastar TA200, chuyển đổi Voip sang Analog để cắm điện thoại bàn, Thiết bị TA200 kết nối mọi tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA200 chuẩn SIP, IAX, 2 cổng FXS, 1 WAN.

Call: 024.320.28299