Yeastar TA100 thiết bị gateway 1 cổng FXS

Bộ chuyển đổi Yeastar TA100, chuyển đổi Voip sang Analog, Thiết bị TA100 kết nối mọi tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA100 chuẩn SIP, IAX, 1 cổng FXS, 1 WAN.

Call: 024.320.28299