Gateway Grandstream GXW4504 giao tiếp SIP-4E1

Thiết bị Grandstream GXW4504 SIP-4E1, hỗ trợ 120 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI.

Call: 024.320.28299