Thiết bị chuyển đổi 8 cổng FXO Yeastar TA810

Thiết bị gateway 8 cổng FXO Yeastar TA810, chuyển đổi trung kế bưu điện PSTN sang Voip, bộ chuyển đổi TA810 kết nối tổng đài ip chuẩn SIP như Asterix, Grandstream, Yeastar, Gateway chuyển đổi TA810 chuẩn SIP, IAX, 8 ports FXO.

Call: 024.320.28299