Thiết bị gateway Grandstream GXW4232 32 FXS

Bộ chuyển đổi ATA từ ip sang analog Grandstream GXW4232, 32 line FXS, Jack nối RJ11 và Jack 57JE

Call: 024.320.28299