Thiết bị chuyển đổi ATA Grandstream HT503

Bộ chuyển đổi gateway Grandstream HT503, 1FXO, 1FXS, kết nối tổng đài ip, điện thoại ip

Call: 024.320.28299