Thiết bị Gateway 1 FXO 1 FXS Dinstar UC100-1O1S

Bộ chuyển đổi Dinstar UC100-1O1S: Giao thức SIP,  1 FXS, 1 FXO,  FAX T.38, kết nối tổng đài hoặc điện thoại bàn analog

Call: 024.320.28299