Thiết bị Gateway 1 FXO 1 FXS 1 SIM Dinstar UC100-1T1S1O

Bộ chuyển đổi gateway Dinstar UC100-1T1S1O: Giao thức SIP, 1 x LTE ( suport 4G), 1 FXS, 1 FXO, kết nối tổng đài hoặc điện thoại bàn analog

Call: 024.320.28299