SMG2030L Synway thiết bị gateway giao tiếp E1-ISDN

Synway SMG2030L là thiết bị gateway giao tiếp luồng E1-ISDN, hỗ trợ 30 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI

Call: 024.320.28299
Mã: Synway SMG2030L Danh mục: , Từ khóa: ,