Grandstream GXW4502 thiết bị giao tiếp SIP-2E1

Thiết bị Grandstream GXW4502 SIP-2E1, hỗ trợ 60 kênh đồng thời, báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk, chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI

Call: 024.320.28299