TG400G thiết bị cắm 4 sim di động Yeastar

Thiết bị cắm 4 SIM Yeastar TG400G kết nối 4 SIM di động GSM 2G đồng thời, gateway TG400G hỗ trợ API, WAN, LAN, card giao tiếp sim TG400 hạn chế thời gian cuộc gọi, tiết kiệm chi phí lên đến 800%.

Call: 024.320.28299