Thiết bị cắm 32 sim di động Synway SMG4032

Bộ giao tiếp 32 sim Synway SMG4032 kết nối tổng đài ip, hạn chế thời gian, cuộc gọi, tự định tuyến sim

Call: 024.320.28299