Thiết bị cắm 8 sim di động Yeastar TG800G

Thiết bị gateway cắm 8 SIM Yeastar TG800G kết nối 8 SIM di động GSM 2G đồng thời, TG800G hỗ trợ API, WAN, LAN, card giao tiếp sim TG800 hạn chế thời gian cuộc gọi, tiết kiệm chi phí lên đến 800%.

Call: 024.320.28299