Thiết bị gateway cắm sim di động Yeastar TG1600G

Thiết bị gateway cắm 16 SIM Yeastar TG1600G kết nối 16 SIM di động GSM 2G đồng thời, TG1600G hỗ trợ API, WAN, LAN, card giao tiếp sim TG1600 hạn chế thời gian cuộc gọi, tiết kiệm chi phí lên đến 800%.

Call: 024.320.28299