UC2000-VF-16G-B Gateway cắm 16 SIM 2G GSM Dinstar

Gateway SIM cắm 16 SIM 2G GSM đồng thời Dinstar UC2000-VF-16G-B, kết nối tổng đài ip là trung kế.

Call: 024.320.28299