Tổng đài Planet IPX-2500 500 Users HDD ghi âm 7500h

Tổng đài Planet IPX-2500 Hỗ trợ tối đa 500 Users, 100 cuộc gọi đồng thời, hỗ trợ 2 card mở rộng IPX-21FO (4 FXO), IPX-21SL (2 FXO, 2 FXS) và IPX-21GS (4 GSM), HD500GB ghi âm 7500h ghi âm, 2 cổng mạng LAN

Call: 024.320.28299