Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-68 máy nhánh

Tổng đài Panasonic NS300-6-8 gồm: Khung chính 16 máy nhánh đầu ra Analog, 4 máy nhánh số (2 port Digital), 01 khung phụ KX-NS320 ra 16 máy lẻ, 02 Card mở rộng 16 đầu ra máy nhánh.

Call: 024.320.28299