Tổng đài Planet IPX-2200 ghi âm 150h và 200 Users

Tổng đài Planet IPX-2200 gồm 200 Users, 60 cuộc gọi đồng thời, 2 khe mở rộng PCIe cho FXO, FXS, GSM, 2 cổng LAN, 150h ghi âm, tổng đài ip Planet hỗ trợ card mở rộng IPX-21FO (4 FXO), IPX-21SL (2 FXO, 2 FXS) và IPX-21GS (4 GSM)

Call: 024.320.28299