Tổng đài Panasonic KX-HTS824 tích hợp 4 trung kế 16 máy nhánh

Tổng đài hỗn hợp Panasonic KX-HTS824 4 trung kế 16 máy nhánh analog

Call: 024.320.28299