Yeastar K2 tổng đài dung lượng lớn cho doanh nghiệp

Tổng đài IP Yeastar K2 hỗ trợ tất cả các dòng điện thoại ip, softphone, app, Hỗ trợ 2000 users, 500 cuộc gọi đồng thời, FXO hoặc FXS mở rộng không hạn chế, hỗ trợ Cổng E1, Hệ thống tổng đài IP MyPBXs K2 lắp đặt trên tủ rack 1U.

Call: 024.320.28299