Tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 – 5 vào 16 máy lẻ

Tổng đài Panasonic KX-TES824 5 trung kế và 16 máy lẻ analog

Call: 024.320.28299