Míc bluetooth KSU4X dạng cổ ngỗng kết nối không dây

Míc cổ ngỗng hội thảo bluetooth KSU4X dùng cho phòng họp trực tuyến, kết nối bằng cổng nghệ bluetooth tiên tiến, 4 míc bluetooth không dây KSU4X kết nối với 1 usb dongle, giải pháp hội thảo, họp trực tuyến không dây

Call: 024.320.28299