Míc đa hướng họp hội nghị Jabra Speak 410 MS

Thiết bị phòng họp hội nghị Jabra Speak 410 MS, họp khoảng 5 người, kết nối USB,

Call: 024.320.28299