Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 3000B

Míc đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 3000B, tích hợp 3 mic và loa lớn trên thân máy
– Cổng USB, 3.5mm kêt nối PC hoặc các thiết bị hội nghị khác
– Bluetooth kết nối smartphone để hội nghị không dây
– Sử dụng cho nhóm họp 4-8 người
– Mic và Speaker điều chỉnh được

Call: 024.320.28299