Míc cổ ngỗng bluetooth KSU3X kết nối không dây

Míc bluetooth KSU3X là dòng míc cổ ngỗng dùng cho họp hội nghị, sử dụng với GVC3210, PC, gồm 3 mic cổ ngỗng kết nối không dây với 1 bộ thu phát bluetooth cắm cổng USB

Call: 024.320.28299