Mic đa hướng hội nghị Meeteasy Mvoice 1000B

Mic đa hướng hội nghị Mvoice 1000B, Tích hợp 3 mic và loa lớn,  Cổng USB, Bluetooth, Sử dụng cho nhóm họp 4-6 người, Mic và Speaker điều chỉnh được

Call: 024.320.28299