Điện thoại hội nghị Yealink CP960 Wireless Míc

Điện thoại hội nghị Yealink CP960 Wireless Míc, gồm 1 thân điện thoại voip CP960 và 2 míc không dây, màn hình 5 inch, PoE, míc thu âm 360 độ, giải pháp phòng họp hội nghị thoại trực tuyến cho doanh nghiệp

Call: 024.320.28299